CÔNG TY CỔ PHẦN TECOTEC HCM

Hỗ trợ khách hàng: - Email: lelieu@tecotec.com.vn

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_0983726631_753470 -
Ngày đặt hàng: 14/07/2020
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Máy hiện sóng số, Model: GDS-1102A-U (100Mhz, 2 CH,1Gsa/s)


Mã :
Danh mục : MÁY HIỆN SÓNG DIGITAL

1 9.357.000 vnđ 9.357.000 vnđ
Tạm tính: 9.357.000 ₫
Tổng tiền: 9.357.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: sđhsfkjh
Địa chỉ: xcvxcvxcv
Điện thoại: 0983726631

Email: Pdutie94@gmail.com

Ghi chú đơn hàng : cxbcvbcvb