CÔNG TY CỔ PHẦN TECOTEC HCM

Hỗ trợ khách hàng: - Email: lelieu@tecotec.com.vn

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_0999999999_539548 -
Ngày đặt hàng: 04/09/2020
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Máy đo LCR Cầm tay, Model: LCR-914 (1kHz, 0.2%)


Mã :
Danh mục : Máy đo LCR Cầm tay Model: LCR-914

1 4.690.000 vnđ 4.690.000 vnđ
Tạm tính: 4.690.000 ₫
Tổng tiền: 4.690.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Test
Địa chỉ: Test
Điện thoại: 0999999999

Email: test@fa.nhfgn

Ghi chú đơn hàng : test