CÔNG TY CỔ PHẦN TECOTEC HCM

Hỗ trợ khách hàng: - Email: lelieu@tecotec.com.vn

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_2_631308 -
Ngày đặt hàng: 05/03/2021
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Đèn Polarion PS-PH40


Mã :
Danh mục : Đèn Polarion PS-PH40

1 Liên hệ Liên hệ
Tạm tính: 0 ₫
Thành tiền: 0 ₫
VAT ( 10%): 0 ₫
Tổng Tiền: 0 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên:
Địa chỉ:
Điện thoại: 2

Email:

Ghi chú đơn hàng :