Trang chủ      

Danh mục

Ý kiến khách hàng

Fanpage

Banner trái

Phương pháp huỳnh quang tia X và ứng dụng

Phổ tán sắc bước sóng tia X (Wavelength-Dispersive X-ray Spectroscopy (WDS)): Đây là một dạng biến thể tương tự như phổ EDX nhưng có độ tinh cao hơn, có thêm thông tin về các nguyên tố nhẹ, có khả năng loại nhiễu tốt hơn EDX và chỉ phân tích được một nguyên tố cho một lần ghi phổ.

Sau đây là một số hình ảnh liên quan XRF-1800 của shimadzu: